Home

Duurzame kwekerij

Ons bedrijf tracht op alle gebieden zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Het streven voor ons is daarom ook om een duurzaam geteeld product te kweken met zo weinig mogelijk chemische middelen.

We spelen daarmee in op de flora en fauna van de omgeving, hiermee bedoelen wij het bedrijfsnatuur plan
(P.P.O. bomen Wageningen).
Dit geeft een extra stimulans voor natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen, bijvoorbeeld door de omgeving
te bevorderen voor sluipwespen en roofwantsen, enz.

Duurzame kwekerij

        gebruiken selectief middelen met een lage milieubelasting inzetten

        gebruiken natuurlijke middelen

        inzetten natuurlijke insecten om schadelijke insecten ten bestrijden