Home

Acer campestre 'Elsrijk'

Veldesdoorn
Beschrijving
Hoogte: 
12 m
Kroon: 
ovaal tot breed kegelvormig
Toepassing: 
smalle straten, stad boom
Grondsoort: 
alle
Bijzonderheden: 
Blad is kleiner, weinig gevoelig voor meeldauw.