Domů

Historie

Jak to začalo...

Okolo roku 1930 byla celá oblast, ve které se nachází dnešní školka, odvodněna a rekultivována na zemědělskou půdu s vynikajícím jílovitopísčitým půdním profilem. Otec Klanderman zde začal zemědělsky hospodařit v roce 1936 na 6 ha plochy.

V 70. letech zde Wim Klanderman společně se svojí ženou Wilnou vybudoval první stromovou školku a zahradnické služby ve východnim Holandsku.

Firma se postupně rozrůstala až do dnešních 30 ha pěstebních ploch.

V roce 2007 se do školky po letech v zahraničí vrátil i syn Alwin, který pokračuje v rodinné tradici pěstovaní stromů. Počátkem roku 2009 byl ukončen provoz doplňujících zahradnických služeb.

Nově nabízíme Tree service - kompletní služby pro volbu správného stromu s následnou výsadbou a ošetřováním po výsadbě.
Letecký snímek z konce 70.let
Letecký snímek z konce 70.let
Letecký snímek z konce 80.let
Letecký snímek z konce 80.let
Letecký snímek- současnost
Letecký snímek- současnost
Letecký snímek- současnost
Letecký snímek- současnost